Vindusprosjektet starter opp i uke 41 nå i 2021, og vil bli ferdig i på våren 2023. Vedlagt ligger en tentativ fremdriftsplan. Det kan tilkomme endringer – og alle blir kontaktet av entreprenøren i god tid før arbeidet begynner i sin oppgang. 

Tentativ fremdriftsplan vindusprosjekt 2021-2023