På generalforsamlingen i juni 2022 trådte Eili Dahl Changezi ut av valgkomiteen og velferdskomiteen. Med det ble et 25 års langt engasjement i borettslaget avsluttet. Dette er en takk.

I et borettslag som vårt er vi avhengige av at folk engasjerer seg for hverandre, for å skape et godt bomiljø. Få har gjort dette mer enn Eili Dahl Changezi. Hun er en av dem som alltid har et smil å gi, som stopper opp for en prat med kjent og ukjent, og som de siste 25 årene har vært engasjert i borettslagets styre, velferdskomite og valgkomite. Etter generalforsamlingen før sommeren dro to av det nåværende styrets representanter til Eili for å takke henne av og slå av en prat.

Mye arbeid, mye moro
Da Tveitas seks borettslag ble etablert på 1960-tallet, var det i stor grad familier som flyttet inn i den nye drabantbyen. De kom for å bli værende, og miljøet var preget av stabile naboskap der folk kjente hverandre godt. Da Eili for første gang ble med i velferdskomiteen på slutten av 1990-tallet, var fortsatt over 200 av leilighetene i borettslaget bebodd av folk som hadde vært der siden borettslaget ble reist.

– Det var et godt og tett miljø her, minnes Eili. – I velferdskomiteen arrangerte vi både utenlandsturer til byer som Talinn og store juletrefester. Noen ganger sammen med andre borettslag, men etter hvert tok vi mer og mer styringa selv.

De som kjenner Eili vet at hennes kombinasjon av sosial teft og bestemthet har gitt henne en egen evne til å ordne opp i ting. Som da borettslaget arrangerte fellestur til Stockholm, tidlig 2000-tall. Over 60 personer var med og stemningen var på topp i bussen. Men da de ankom hotellet, var reservasjonen ingen steder å finne. Eili tok en alvorsprat med hotelledelsen, og før noen visste ordet av det ble det servert god drikke i bussene til turdeltakerne, og alle 60 var booket om til et bedre hotell like ved. – Det har vært mye jobb i disse årene, men også mye moro, sier Eili. – Jeg har gjort dette fordi jeg har trivdes med det.

Et hjem
I Lohøgda har Eili ikke bare engasjert seg for bomiljøet, hun har også oppdratt tre egne barn og to fosterbarn i leiligheten i Kristins vei, ved siden av full jobb og en travel hverdag. – For meg og familien har Lohøgda vært et godt hjem. Et sted å bli glad i, avslutter Eili.

Vi som i dag sitter i styret vil på vegne av alle borettslagets beboere takke Eili for innsatsen, fortsatt naboskap og inspirasjonen til å engasjere seg for fellesskapet.


Denne artikkelen handler om: