Vedtekterfor Lohøgda borettslag org nr 850 429 162vedtatt på ordinær generalforsamling den 10. ma...