Borettslagets prosjekt med å bedre dreneringen rundt blokkene går sin gang. Nå er turen kommet ti...