Styret i borettslaget har de siste månedene mottatt flere klager på støy fra som stammer fra firm...