Innlegg tagget med "Støy"

Svar fra statsforvalteren på støyklage


På vegne av flere beboere som tok kontakt, klaget styret til kommunen på støy fra Stokstad AS i S...

Klager på støy


Styret i borettslaget har de siste månedene mottatt flere klager på støy fra som stammer fra firm...