I siste nummer av LohøgdaNytt stod det en notis om fjerning av fuglereder i forbindelse med arbeide...