Det er oppdaget skjeggkre i veggene på styrekontoret.  Skadedyreksperter er hentet inn, og situasj...