Styret har fastsatt at ordinær generalforsamling for Lohøgda borettslag avholdes mandag 30. mai 20...