Innlegg tagget med "Felleskostnader"

Bærekraft sparer penger og miljø


De siste årene har borettslaget gjort store investeringer i infrastrukturen og byggene. Nå ser vi ...

Justering av felleskostnader


På grunn av økte utgifter, har styret besluttet å øke fellesutgiftene med 4% fra 1. mars 2022. ...