Når nettene blir lange og kulda setter inn, trengs lys. Godt lys. Nå byttes alle lyktestolpene, sa...