Innlegg tagget med "bærekraft"

Bærekraft sparer penger og miljø


De siste årene har borettslaget gjort store investeringer i infrastrukturen og byggene. Nå ser vi ...

Se OBOS sin film om bærekraft i Lohøgda


De senere årene har borettslaget satset stort på å bli mer bærekraftige. Nå forteller OBOS fort...