På vegne av flere beboere som tok kontakt, klaget styret til kommunen på støy fra Stokstad AS i Smallvollveien. Klagen gikk videre til statsforvalteren, og nå har vi fått svar. 

Stokstad AS er et firma som i luftlinje ligger veldig nær borettslaget vårt, rett på andre siden av Smallvollskogen. De er et bilopphuggeri, og dermed kommer det støy fra lyden av metall som bøyes, og særlig høy lyd fra metall mot metall. 

I sitt tilsvar til vår klage skriver Stokstad AS at de beklager sjenansen for beboerne i Lohøgda, men at deres målinger viser at de er innenfor tillatte støynivåer. Samtidig peker de på at de måtte pigge opp betongdekket sitt i sommer, noe som i en periode skapte ekstra mye støy. De har hatt en gjennomgang av sine rutiner, og klagen fra borettslaget er ført opp som avvik i deres systemer. 

Statsforvalteren svarer at de med dette ikke ser behov for flere tiltak og anser saken for avsluttet. 


Denne artikkelen handler om: