Det er oppdaget skjeggkre i veggene på styrekontoret. 

Skadedyreksperter er hentet inn, og situasjonen er under behandling. Inntil videre arbeider daglig leder Kristin Aag fra hjemmekontor, og de ordinære kontortidene utgår. Om du vil kontakte daglig leder, kan du enklest gjøre det på kristin@lohogda.no eller telefon 902 20 472. 


Denne artikkelen handler om: