De siste dagene har det kommet inn flere spørsmål fra beboere til byggekomiteen vedrørende mulige forsinkelser i prosjektet med å bytte ut vinduer og balkongdører i borettslaget. 

Spørsmålene kommer fra beboere som har fått nyss om at NorDan, prosjektets leverandør av vinduer og balkongdører, mangler råvarer til produksjon. Dermed skal det ha oppstått forsinkelser ved andre prosjekter på 1 til 3 uker.

Håper på snarlig svar 
Per nå har NorDan ikke bekreftet noen forsinkelse på vinduer og balkongdører til vårt prosjekt. Totalentreprenøren i prosjektet, Vindu Entreprenøren AS, vil gi beskjed til beboerne og byggekomiteen så raskt de får svar på om forsinkelsen bekreftes fra NorDan. Vi håper å få svar på om forsinkelsen gjelder vårt prosjekt innen slutten av neste uke.

Det er totalentreprenøren som står ansvarlig for å informere beboerne, med hjelp fra byggekomiteen. 

Byggekomiteen er borettslagets arbeidsgruppe i prosjektet. Denne har med støtte fra en prosjektleder i OBOS Prosjekt byggemøter med totalentreprenør hver 14 dag. Byggemøtene er offisiell plattform for informasjonsutveksling blant partene. Neste byggemøte er planlagt onsdag 17. november.

Vi kommer tilbake med mer informasjon her på nettsiden så fort det er noe å melde.