På generalforsamlingen i 2019 ble det vedtatt at borettslaget skal gjennomføre et prøveprosjekt med solceller på ett av takene i borettslaget. Prosjektet har blitt utsatt noe på grunn av pandemisituasjonen, men nå er vi godt i gang. 

Målet for prosjektet er å senke borettslagets kostnader til strøm gjennom å produsere strøm selv og iblant selge strøm ut i strømnettet. Dersom prøveprosjektet blir en suksess, vil det være aktuelt å utvide til flere tak etter hvert. 

Mye er gjort
Fundamentet solcellene skal stå på er ferdig montert og vi venter på at solcellene skal bli løftet opp på taket for montering. De elektriske komponentene som styrer solcellene er allerede ferdig installert i tavlerommet lokalisert i kjelleren av Erlends vei 58.

Det skal også jobbes med å få en innloggingsside hvor nysgjerrige beboere kan titte innom for å se status for blant annet strømproduksjon. Beklageligvis har vi opplevd en del forsinkelser og uforutsette hendelser som byggekomite, styret og prosjektleder ikke har hatt kontroll på. Heldigvis har været vært godt frem til nå, noe vi håper fortsetter – ettersom lite kan gjøres når regn og vind gjør jobben vanskelig om ikke umulig å utføre. Alt i alt ligger prosjektet noe bak tidsskjemaet, men vi håper fortsatt å få ferdigstilt alt innen utgangen av oktober.

Godt samarbeid
Byggekomiteens nærmeste samarbeidspartnere er Fredrik R. Karlstad, prosjektleder hos OBOS, og Ruben O. Foslid, prosjektleder hos Elektro-Sivert. Byggekomiteen har møte og befaring med prosjektlederne hver tirsdag for å få en oppdatering av prosjektet. I disse møtene blir blant annet tilbakemeldinger fra beboere tatt opp.

Prosjektet har blitt tatt godt imot av Oslo kommune og OBOS som til sammen har innvilget 540.000 kroner til ENØK-rådgivning og solcelleanlegget.

Bildene ble tatt i august 2021.

 


Denne artikkelen handler om: