Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 1 - 4 september 2021