Vedlagt ligger protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen.

Kort oppsummert:

  • I saken om vinduer ble stemmetallet 355 for toppsving mot 133 for innsving. Det var 25 blanke stemmer.
  • I saken om balkongdør ble resultatet 311 for balkongdør med dagens bredde mot 159 som stemte for bredere dør. Det var 43 blanke stemmer.
 
Styret vil komme tilbake med mer informasjon om fremdriftsplanen for prosjektet når denne foreligger.  

Styret vil takke beboerne for engasjementet.

Last ned vedlegg:

Protokoll