30. mai avholdt borettslaget ordinær generalforsamling for 2022. 

Generalforsamlingen ble avholdt i Haugerud kirke, med godt oppmøte. 188 andelseiere og til sammen 256 stemmeberettigede deltok. Engasjementet var høyt, særlig i sakene som angikk fellesvaskeriene og lademuligheter for elbiler. Debattene var preget av en god og saklig tone i de tre timene møtet varte. 

Takket av styreleder og sekretær 
På forhånd var det avklart at styremedlem gjennom de 8 siste årene og styreleder siden 2018, Terje Holmen, skulle gi seg. Terje ble takket for innsatsen av nyvalgt styreleder Andreas Francisco Myrstad, som pekte på Terjes særlige engasjement for et bærekraftig borettslag, energisparing og ledelse av mange store prosjekter. Holmen har takket ja til å bli værende i en frivillig rolle som rådgiver for styret i energispørsmål, særlig med tanke på utvidelse av solcelleanlegget de neste årene. 

Videre ble Erik Martinsen takket av for sin mangeårige innsats som sekretær for borettslaget. Ettersom borettslaget nå har ansatt daglig leder, er det mindre behov for en egen sekretær, og stillingen faller derfor nå bort. Erik Martinsen har gjort en utrettelig innsats i smått og stort for å administrere borettslaget, særlig med tanke på parkeringsplassene. 

Nytt styre på plass
Styret i borettslaget består av 5 ordinære medlemmer, samt minst to varamedlemmer. 1. og 2. vara møter på styremøter, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. 

På generalforsamlingen var 3 av styrets plasser på valg, samt varaplassene. 

Generalforsamlingen valgte Andreas Francisco Myrstad som leder. Myrstad er opprinnelig fra Harstad, utdannet samfunnsøkonom og jobber til daglig som rådgiver i Mental Helse Norge. Som nye styremedlemmer for to år ble Sigrid Elisabeth Lien og Jens A. Bjelland valgt. Lien er jusstudent og jobber i Gyldendal forlag. Bjelland er spesialrådgiver i KA Arbeidsgiverorganisasjon og har bakgrunn som prest og teolog. Han blir også snarlig ferdig med mastergrad i innovasjon og ledelse. 

I tillegg var to styremedlemmer ikke på valg. Disse ble valgt for to år i fjor: Elise Røe og Jan Gustav Westergren. Røe er veileder på NAV Nordstrand, og har blant annet erfaring som kommunestyremedlem i Bamble tidligere. Westergren er i dag pensjonist, men har mangeårig bakgrunn som sjømann og har bodd i borettslaget i flere tiår. 

I tillegg ble følgende valgt som varaer til styret: Kris Bentz, Anja Jakobsen, Victor Midtgård, Rajeh Mohammed og Jacob Daniel Schmidt. Hvem som blir første og andre vara konstitueres på neste styremøte. 

Les protokollen 
Protokollen fra generalforsamlingen kan leses her

På denne siden finner du dokumenter knyttet til generalforsamlingene for flere år tilbake. 


Denne artikkelen handler om: