Prosjekter

Våtrom

Dokumentasjon på våtrom

Elektro

Dokumentasjon på elektro arbeid utført ifm våtroms-rehabilitering

Vindu

Vindusprosjekt

Solceller

Solcelleprosjekt