Styret har inngått en avtale med Techem Norge AS, hvilket innebærer at vi produserer et fordelingsregnskap for vann- og energiforbruk for hver enkelt leilighet. Deres avregninger publiseres og lagres digitalt i Techem beboerportal, derfor er det viktig at alle beboere har tilgang. Avregningsvedlegget fungerer som underlag for faktura fra forretningsfører i forbindelse med fakturering av vann- og energiforbruk. 

Her finner du informasjon om hvordan du oppretter bruker på Techems beboerportal.

Denne informasjonen er sendt til alle leiligheter. Hvis du ikke har mottatt dette, send da beskjed til kundeservice@techem.no  og be om å få tilsendt ny aktiveringsnøkkel

For å opprette en bruker bes du klikke på nedenstående link, som er din aktiveringskode. NB! ved første innlogging skal kun aktiveringskoden være fyllt ut, «passord» feltet skal stå åpent.


Innlogging steg for steg:

  1. For å opprette en bruker på Techem beboerportal ber vi deg følge linken for å komme til innloggingssiden. www.techem.no
  2. Din aktiveringskode vil automatisk være fylt inn. NB! Ved første innlogging skal «passord» feltet stå åpent. Trykk deretter «logg inn».
  3. Opprett et passord og bekreft deretter dette. Du vil så få en e-post som ber deg bekrefte registeringen. Logg deretter inn med e-postadressen som «brukernavn» og «passord» du har opprettet.
  4. En brukermanual for beboerportalen ligger under «service & kontakt» når man er innlogget.


    Ved spørsmål  kontakt Techem kundeservice på e-post:       kundeservice@techem.no

Techem Norge A/S, Dicks vei 10b, 1366 Lysaker
Tlf.: 22 02 14 59  

www.techem.no

   Krav om individuell måling stipuleres gjennom EU direktiv