Vindusprosjektet går sin gang, og mange leiligheter har allerede fått installert nye vinduer. 

Her kan du se den videre fremdriften i prosjektet. Merk at rekkene i blått er oppmåling, mens de andre er montering av vinduene. Oppmålingen skjer lang tid før montering. 

Les oppdatert fremdriftsplan her


Denne artikkelen handler om: