Juli-nummeret av LohøgdaNytt er nå i alles postkasser. 

Er du av den digitale typen, kan du lese bladet her