Vindusprosjektet per 16 juni

Vinduene ble sist byttet i 1988. Vinduene som ble satt inn hadde en forventet levetid på 20-30 år (industri standard).

Styret har oppnevnt en byggekomite for prosjektet som består av styreleder Terje Holmen, styremedlem Jan Westergren og styremedlem Andreas Francisco Myrstad. Borettslaget med byggekomite i spissen omtales heretter som prosjekteier (tidligere byggherre). Vidar Frydenborg fra Obos Prosjekt er engasjert som prosjektleder. Totalentreprenør er per dags dato ikke valgt. Valget av totalentreprenør forventes å bli tatt i løpet av sommeren.

Tidligere i år fikk to leiligheter i borettslaget montert nye vinduer og balkongdør fra forskjellige vindus- og dørprodusenter. Basert på informasjonen innhentet fra prøveleilighetene med mer utlyste prosjekteier med bistand fra prosjektleder en anbudskonkurranse på totalentreprise av prosjektet. Prosjekteier har i samråd med prosjektleder valgt å ta med to totalentreprenører videre i anbudskonkurransen. Byggetid for prosjektet er anslått til å være to år eller mindre. Byggestart for prosjektet avtales under kontraktsforhandlingen med valgt totalentreprenør.

Vinduene som er beskrevet i anbudsgrunnlaget er trelags sidehengslede vindu på soverom og kjøkken for god isolasjon og støydempingen samt for lett åpning ved vask. Balkongdøren vil få en større døråpning enn i dag for å nå kravene om universell utforming i henhold til plan og bygningsloven. Dette gjøres for å lette tilgangen til balkong for rullestolbrukere. Det vil si at stuevinduene vil bli tilsvarende smalere nå som balkongdøren blir bredere.

I anbudsgrunnlaget ble det etterspurt tilbud på pris av innglassing av balkong, blomsterbrett under vindu, solskjerming med mer. Pris og variant av tilvalgene og andre opsjoner vil bli avtalt under kontraktsforhandlingen med valgte totalentreprenør.

 

  • El-billading er under utarbeidelse. Det vil snart komme mer informasjon om dette.
  • Solcelleprosjektet er under utarbeidelse. Det vil snart komme mer informasjon om dette.
  • Drening – det har vært nødvendige å fortsette arbeidet med å drenere rundt blokkene. Dette er svært kostbart og vil pågå i flere år.
  • Radonavsug – det har blitt installert avtrekk under bakken på aktuelle steder der det er målt høye radon verdier – dette foretas samtidig med dreneringen. 
  • Energico As utførte arbeidet med boring etter bergvarme og oppbyggingen av tekniske rommene med varmtvannstankene.
  • SansBygg AS har utført arbeidet med rørfornyelse og oppgradering av baderom og toaletter – prosjektet ble ferdig april 2021