Under utarbeidelse
Opplegg til lading av elektrisk bil.
 
Drenering av grunnmur på Kristins vei 1 – 21. Ved hvert dreneringsprosjekt vil det bli vurdert behov for radonavsug.
Igangsatte prosjekter
2020 – pågår Oppstart på installeringen av solcelleparken på taket av Erlends vei 32 – 44. Forventes ferdigstilt innen utgangen av oktober 2021, men kan bli forsinket. Noe forsinket oppstart grunnet koronapandemien. 
   
2021 – pågår Oppstart av vindus og balkongdørsutskiftning i alle leiligheter. Totalentreprenør og leverandør er valgt. Det er forventet oppstart på oppmåling i de første leilighetene i uke 41, og oppstart på montering i uke 47. Arbeidet begynner i Kristins vei 42 – 36.
Ferdigstilte prosjekter
2021 Stillingsutlysning, intervjuer og ansettelse av daglig leder av borettslaget.
   
2020 Drenering på tre sider av grunnmur på Kristins vei 23 – 27. En side er allerede ferdig drenert. Drenering av hele grunnmur på blokkene Erlends vei 1 – 7 og Erlends vei 9 – 17. Nye varmekabler i trappene ved Kristins vei 1 og Kristins vei 21. Omfattende vask av alle vaskerier i Erlends vei. 
   
2020 Utendørs treningspark ble anlagt ved Erlends vei 38.
   
2018 – 2021 Etablering av bergvarme. Felles varmtvannsanlegg. Rør- og våtromsrehabilitering. Alle leiligheter får nytt bad (noen få unntak), og får installert egen stoppekran i leiligheten. Det legges opp til individuell måling av varmtvann.
   
2017 Etablering av fire uteplasser. Legging av kantstein i resten av Kristins vei og i hele Erlends vei. Utvidelse av varmekablene i fire nye stikkveier. Oljet alle utgangsdører.
   
2016 Etablering av tjueseks uteplasser og fire nye lekeplasser. Legging av kantstein ved fire blokker i Kristins vei. Utskiftning av vinduer i oppganger i Kristins vei. Bygging av sytten sykkelboder. Utvidelse av varmekablene i stikkveiene. Fire nye utelamper.
   
2015 Borettslagets 50 årsjubileum. To nye lekeplasser. Utskiftning av samtlige lamper i oppgangene (reklamasjon). Oppgradering av hovedstrømtavler i blokkene. Utvidelse av varmekablene i stikkveiene. Innkjøp av ny traktor til vaktmesterne. Omfattende vask av oppgangene i alle oppganger.
   
2014 Nye nedgravde avfallsbeholdere. Utskiftning av kjellerdører og ytterdører i leiligheter. Brannsikring i kjellerne. Installert varmekabler på stikkveier.
   
2013 Dreneringsarbeid ved flere blokker. Oppgradering av sikringsskap til samtlige leiligheter. Ny utebelysning. Oppgradering av uteområder.
   
2012 Oppussing av samtlige vaskerier. Innkjøp av nye vaskemaskiner. Sikringsskap i vaskeriene ble skiftet ut. Nye vinduer kjelleretasje. Dreningsarbeid i Kristins vei 20 – 24. Merking hovedstoppekraner til leilighetene. Oppussing av vaktmesterkontoret i Erlends vei 62 og styrekontoret i Kristins vei 39.
   
2011 Utskiftning av lamper i oppganger og om trekking av elektriske ledninger. Utskiftning av garasjeporter. Utskiftning av skillevegger i samtlige pipeløp.
   
2010 Drenering grunnmur i Kristins vei 36 – 42.
   
2009 Nytt takbelegg på samtlige blokker.
   
2006 – 2008 Rehabilitering av fasader og gavler.
   
2003 Utskiftning av tre gavlvegger.
   
2001 – 2002 Nye postkasser. Maling av inngangspartier.
   
2000 – 2001 Oppgradering av kabel-tv. Maling av grunnmur.
   
1997 – 1998 Utvidelse og rehabilitering av balkong. Brannsikring av tak.
   
1995 Nye inngangspartier med porttelefon
   
1987 – 1988 Utskiftning av vinduer og balkongdører