Nye og igangsatte prosjekter

Vindusprosjektet – oppdatert 27  juli

Vinduene ble sist byttet i 1988. Vinduene som ble satt inn hadde en forventet levetid på 20-30 år (industri standard).

Styret har oppnevnt en byggekomite for prosjektet som består av styreleder Terje Holmen, styremedlem Jan Westergren og styremedlem Andreas Francisco Myrstad. Borettslaget med byggekomite i spissen omtales heretter som prosjekteier (tidligere byggherre). Vidar Frydenborg fra Obos Prosjekt er engasjert som prosjektleder. Totalentreprenør Vindu Entreprenøren AS.

Budsjettrammen til prosjektet er 60 million og finansieres via låneopptak.

Valget av totalentreprenør ble fattet på grunnlag av kostnadsrammen av totalentreprisen, valg av dør og vindusleverandør og helhetsinntrykk av totalentreprenøren.

Oppstart av prosjektering er satt til umiddelbart etter sommerferien. Oppstart på bytting av balkongdør og vindu i uke 39/40. Prosjektet er forventet avsluttet innen 31.12.22.

Balkongdør og vinduene som er beskrevet i kontrakten levers av Nordan. Balkongdør og vinduer levers med tolags glass for best mulig støydemping og god isolasjonsevne. Vinduene er sidehengslet for lett åpning ved vask da vinduene åpnes inn i rommet. Balkongdøren får en større døråpning enn i dag for å oppnå kravene om universell utforming i henhold til plan og bygningsloven. Dette gjøres for å lette tilgang til balkong for rullestolbrukere. Det vil si at stuevinduene vil bli tilsvarende smalere. Totalentreprenør skal levere tilbud på innglassing av balkong prisavhengig av antall bestillinger, blomsterbrett under vindu, solskjerming med mer. Balkongdør og vindu samt tilvalg vil bli vist frem i visningsbrakke ved Erlends vei 5. Denne vil komme opp så raskt som mulig, men nøyaktig tidspunkt avhenger av produksjon av balkongdør og vindu hos Nordan. Mer informasjon om prosjektet og tilvalg kommer i eget skriv fra totalentreprenør.

*****

Solcelleprosjekt – oppdatert 27 juli

Ved generalforsamlingen i mai 2019 ble det bestemt at styret skulle sette i gang med å prosjektere et solcelleanlegg på taket til Erlends vei 46 – 60.

Styret har oppnevnt en byggekomite for prosjektet som består av styremedlem Jan Westergren og styremedlem Andreas Francisco Myrstad. Borettslaget med byggekomite i spissen omtales heretter som prosjekteier (tidligere byggherre). Fredrik Rognerud Karlstad fra Obos Prosjekt er engasjert som prosjektleder. Entreprenør er Sivert Elektro AS med Klaus Sivertsgård som prosjektansvarlig.

Valget av totalentreprenør ble fattet på grunnlag av kostnadsramme på prosjektet og helhetsinntrykk av totalentreprenør.

Styreleder Terje Holmen er erklært inhabil grunnet sin rolle som ansatt hos Sivert Elektro AS og har derfor ikke vært med i valg av entreprenør.

Budsjettrammen for prosjektet er satt til to millioner og finansieres ved låneopptak.

Prosjekteier hadde forventet at prosjektet skulle være satt i gang tidligere, men på grunn av en omfattende behandlingsprosess hos Oslo kommune har dette tatt lengre tid enn forventet. Prosjektet er nå ferdig behandlet hos Oslo kommune og byggingen av solcelleparken kan derfor begynne.

Det er forventet at byggingen av solcelleparken starter etter sommerferien.

Et informasjonsskriv til berørte beboere i Erlends vei 46 – 60 kommer før byggestart.

*****

  • El-billading er under utarbeidelse. Det vil snart komme mer informasjon om dette.
  • Drening – det har vært nødvendige å fortsette arbeidet med å drenere rundt blokkene. Dette er svært kostbart og vil pågå i flere år.
  • Radonavsug – det har blitt installert avtrekk under bakken på aktuelle steder der det er målt høye radon verdier – dette foretas samtidig med dreneringen.

Ferdigstilte prosjekter

  • Energico AS utførte arbeidet med boring etter bergvarme og oppbyggingen av tekniske rommene med varmtvannstankene.
  • SansBygg AS har utført arbeidet med rørfornyelse og oppgradering av baderom og toaletter – prosjektet ble ferdig april 2021.