Nøkkelbestilling

Nøkler

Nøkler og låser til vaskeriet kan bestilles hos vaktmesterkontoret: vaktmester@lohogda.no.

Kjøp av nøkler til fellesarealene kan kjøpes hos vaktmester. Kontanter og Vipps kan benyttes.

Nøkler til oppgang passer til kjeller, vaskeri og tilhørende sykkelbod.

Nøkler til leiligheten og postkasse må man selv få slipt opp selv hvis man mister dem. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget ikke har nøkler til leilighetene. Om man mister nøkler må man kontakte en låsesmed, noe som kan være dyrt. Det kan være lurt med ett sett nøkler hos en venn/familiemedlem.