Kristin Aag (44) er ansatt som borettslagets nye daglige leder. Hun tiltrer stillingen 1. januar 2022. 

Kristin er opprinnelig fra Bodø, men har bodd mange år sørpå. Hun bor på Bergkrystallen ved Lambertseter og har to barn på 14 og 18 år. Til Lohøgda kommer hun fra stillingen som driftssjef og bærekraftsansvarlig i Eiendomsspar AS, et eiendomsforvaltningsfirma som omsetter for omlag kr 2,9 milliarder i året. Der har hun hatt ansvar for drift og prosjekter knyttet til både leilighetsbygg og kommersielle bygg. 

– Etter 21 år Eiendomsspar er det gøy å skulle jobbe for noe annet enn kommersielle interesser. I Lohøgda blir det min jobb å legge til rette for en positiv utvikling for fellesskapet, sier Kristin. Onsdag 29. september var hun på besøk hos sin nye arbeidsgiver for å hilse på styret og undertegne kontrakt. 

En god prosess
Det var borettslagets generalforsamling i juni 2021 som etter forslag fra styret vedtok å opprette en fireårig åremålsstilling som daglig leder. Etter fire år vil det vurderes å forlenge med en ny åremålsperiode. Målet er at beboerne skal oppleve bedre service og kommunikasjon, samt gi besparelser i borettslagets utgifter til ekstern prosjektledelse og konsulenttjenester. 

Stillingen ble annonsert på finn.no over sommeren, og hadde 11 søkere. 

– Vi er svært fornøyde med å ha landet denne prosessen i første forsøk, og er veldig glade for at Kristin har takket ja til å jobbe for oss, sier medlem av innstillingskomiteen og varamedlem i styret, Jens A. Bjelland. – Kristin vil tilføre borettslaget kompetanse og erfaring fra eiendomsforvaltning. I tillegg er hun et tvers gjennom trivelig menneske, som jeg er sikker på at beboerne vil finne det hyggelig å ha med å gjøre. 

Oppstart på nyåret
Kristin starter i jobben fra 1. januar. Hun vil komme innom borettslaget for noen møtepunkter med styret i løpet av høsten, for å få en best mulig start i stillingen. Vi kommer tilbake med mer informasjon mot slutten av året både på nett og i Lohøgda-nytt om nye åpningstider for kontoret og muligheter til å hilse på Kristin.