Borettslagets tiltak for bærekraftig bomiljø har blitt lagt merke til. Nå er styreleder Terje Holmen blitt med i en referansegruppe for et stort EU-prosjekt. 

De senere årene har borettslaget gjort en rekke tiltak for at vi skal leve mer bærekraftig her vi bor. Ikke minst har solcelleprosjektet blitt lagt merke til. Men også bergvarmeprosjektet, hvor vi drillet 300 meter ned i bakken for å hente varme til varmtvann i hele borettslaget, betyr mye for vårt miljøavtrykk. I 2022 står flere prosjekter for døren, som elbillading for beboernes biler. 

Initiativtaker til flere av disse prosjektene er styreleder Terje Holmen, som selv arbeider i elektrobransjen. Nå er Holmen utvalgt til å sitte i en referansegruppe for EU-prosjektet COME-RES, som skal se på hvordan Europa kan utvikle lokale, bærekraftige energisamfunn. Noe av tanken er at Lohøgda, med sin størrelse, passer perfekt til å defineres som «lokalt energisamfunn», og det er dermed spennende å se på hvordan vi kan skape et bærekraftig energisystem i borettslaget. 

Møtene i Norge ledes av CICERO – Senter for klimaforskning, og første møte fant sted 26. januar. 


Denne artikkelen handler om: