Styret i borettslaget har de siste månedene mottatt flere klager på støy fra som stammer fra firmaet Stokstad AS i Smalvollveien. Nå klager vi til kommunen. 

Stokstad AS holder til i Smalvollveien 20, med kun Smalvollskogen som en tynn buffer mellom seg og Lohøgda. De driver med jern- og metallarbeid, og mest av alt bilopphugging. Støyen fra firmaet er periodevis og fremstår som meget høye smell, og er opplevd både sent og tidlig.

Styret i borettslaget har selvfølgelig ingen direkte makt over hvordan Stokstad AS bedriver sin virksomhet. Men på vegne av beboerne har vi nå formulert en klage på støynivået, som er sendt til Oslo kommune. De har om lag 3 måneders behandlingstid, muligens noe lengre nå på grunn av ferieavvikling. 

Har klaget før
Borettslaget har også tidligere klaget på Stokstad AS. For ti år siden sendte vi klage til kommunen av akkurat samme grunn. Vi kommer til å legge ved saken fra sist til klagen denne gangen, så det fremgår at dette er et vedvarende problem. 

Vi følger opp med informasjon her på nettsiden og i LohøgdaNytt når klagen er behandlet. 


Denne artikkelen handler om: