På grunn av økte utgifter, har styret besluttet å øke fellesutgiftene med 4% fra 1. mars 2022. 

Bakgrunn for justeringen er i hovedsak:

– Norges Bank har hevet styringsrenten og har varslet flere rentehevinger i 2022. Dette gjør borettslagets lån dyrere å betjene. 

– Oslo kommune har varslet en økning på 8% i kommunale avgifter for vann og avløp. Dette antas ha bakgrunn i utbyggingen av kommunens store vannforsyningsprosjekt, samt utbytting av en stor mengde rør fra så langt tilbake som 1800-tallet.

– Generell økning i kostnader (justering etter konsumprisindeksen). Ved siste oppdatering fra Statisk Sentralbyrå var økningen på 5,1%

– Økte strømutgifter i 2022, som vi alle kjenner på. 

Vi håper det ikke blir behov for flere økninger i år. Om det faktisk blir det kommer an på hva som skjer videre med renter og strømprisene. Vi vil uansett ikke skru opp kostnadene mer enn nødvendig og jobber i 2022 med flere tiltak for å senke borettslagets totale utgifter på andre fronter. 

Nye giroer vil bli sendt ut til den enkelte i god tid før forfall. Dersom dere har avtalegiro med beløpsgrense, må dere ta kontakt med banken for å endre denne.


Denne artikkelen handler om: