..slik tenker man kanskje om man har noe som må kastes. Men om det ikke er gitt beskjed om at containeren kan brukes av deg, kan den ikke det.

Den siste tiden har det oppstått et problem knyttet til prosjektet med utskifting av vinduer, særlig utenfor Erlends vei 62-72: Noen dumper stadig vekk privat søppel, gjerne i form av el-avfall som lamper og liknende. Dette skaper problemer for Vindu Entreprenøren AS, som jo trenger disse containerne til det avfallet de er ment for: Gamle vinduer og balkongdører. 

Vi ber derfor alle om å ikke kaste noe mer privat avfall i containerne som står utenfor blokkene der det skiftes vinduer. Har man el-avfall, anbefaler vi alle å ta en ekstra tur til enten til gjenvinningsstasjonen på Haraldrud, eventuelt sette det i containeren for el-avfall ved Alna senter. For annet ordinært avfall, kan man vente til første fredagen i måneden, når borettslaget betaler for henting av stort søppel. Neste gang er 7. oktober, avfall bør legges ut på kvelden den 6. 


Denne artikkelen handler om: