I forbindelse med utskiftning av vinduer i borettslaget, blir det også anledning til å skifte eller skaffe seg balkonginnglassing. I tillegg er det andre tilvalg som må gjøres. Frist for å bestille innglassing er allerede 3. desember. 

Nederst på siden ligger bestillingsskjema tilvalg utskiftning av vinduer og balkongdør. Beboere på de adressene som har kortest bestillingsfrist har fått skjemaet lagt i postkassen, mens resten av borettslaget får utdelt skjemaet i løpet av uken.
 
Vi gjør oppmerksom på at bestillingsfrist for innglassing av balkong er fredag 3. desember for hele borettslaget. Innglassing av balkong følger ikke samme fremdriftsplan for bytting av vinduer. Her kommer det egen fremdriftsplan etter bestillingsfristen er gått ut.
 
Lumon har visning av sine produkter torsdag 25. november klokken 17-19, og er lokalisert nederst på den store parkeringsplassen i Erlends vei.
 
Med vennlig hilsen
Vindu Entreprenøren AS og borettslagstyret
 
Last ned dokumenter for bestilling av innglassing og solskjerming her:

Bestillingsskjema tilvalg i vindusprosjektet

Bestillingsskjema innglassing av balkong