Brann- og redningsetaten minner oss om at alle endringer som gjøres med ildsteder i leilighetene, må meldes til kommunen. Det har å gjøre med gebyr for tilsyn og feiing. 

Alle endringer som er gjort, kan enkelt meldes fra om på Oslo kommunes hjemmeside

Ved spørsmål kan man kontakte Brann- og redningsetaten, på tlf 23 46 97 70 eller e-post: postmottak@bre.oslo.kommune.no


Denne artikkelen handler om: