I siste nummer av LohøgdaNytt stod det en notis om fjerning av fuglereder i forbindelse med arbeider på fasadene i borettslaget. 

Notisen i LohøgdaNytt var noe uklart formulert, noe som har ført til at det i ettertid har kommet mange henvendelser til daglig leder. Med dette vil vi derfor oppklare:

Det skal utføres utbedringer i bygningskroppen, blant annet fordi det kan være fristende for fugler å flytte inn. Det er sprekker i fasaden, som kan kobles til fuglenes aktivitet, og disse kan føre til vanninntrenging og betydelige skader på bygningskroppen. Der hvor det er reder som er i bruk vil vi utsette arbeidene inntil hekkesesongen er over. Dette er allerede avklart med utførende entreprenør. 

Vi vil altså ikke fjerne fuglereder som er i bruk under hekkesesongen. Takk til alle fugleglade beboere som reagerte på teksten og tok sine bekymringer opp med oss. 

(Foto: Jan Meuus/Unsplash)


Denne artikkelen handler om: