Nå gjelder det å skalke lukene – i sommer og høst gjennomføres fasadevask i borettslaget. 

Det er firmaet PBT Eiendomsdrift AS som vasker fasadene.  De skriver i en e-post til oss:

«Lufteluker i vegg og ventiler i vinduer må være stengte på innsiden, vinduer må være lukket.
Løsøre som ikke tåler vann, såpe, tilgrising i fra fasaden må fjernes.
Blomsterpotter/kasser med jord må tildekkes med plast eller fjernes.
Markiser og persienner må være dratt opp/inn slik at dette ikke blir tilgriset ved vaskingen.
Vi vasker ikke betongdekker eller terrasser.»

Det kommer oppslag i hver enkelt oppgang i ukene før fasadevaskingen på det enkelte sted. Fremdriftsplanen er som følger:

Uke 33/34: Kristinsvei 2-24
Uke 34/35: Kristinsvei 26-34 og 36-42
Uke 35/36: Kristinsvei 39-43
Uke 36/37: Kristinsvei 29-37 og 23-27
Uke 37/38 Kristinsvei 1-21
Uke 39/40 Erlendsvei 2-28
Uke 41/42 Erlendsvei 30-44 og 46-60
Uke 42/43 Erlendsvei 62-72 og 19-29
Uke 43/44 Erlendsvei 9-17 og 1-7