FAQ Vaskeriet

Generelt

Regler for bruk av vaskeriene og instruks for bruk av maskinene må følges. Bruk av vaskerier utover fastsatte tider er ikke tillatt.

Det er kun tillat å bruke den tiden man har bestilt. Det vil si at tørking og rydding av vaskeriet inklusiv tørkebåsene skal være ferdig innen den tiden man har til disposisjon.

Vaskerom skal rengjøres og luftes etter bruk. Tørkeplassen kan bare brukes til tørk av vasketøy og til lufting av tøy og sengeklær.

Vaskerilåser kan ikke lånes ut. Låsene skal bare brukes i den blokk leiligheten tilhører.

Vasketiden

-Vasketider mandag til fredag fra kl. 08.00 til 22.00
-Vasketider lørdag fra klokken 08.00 til 20.00
-Tørkebåser kan bare benyttes til klesvask hverdager i vasketiden.

Helligdager stengt
-Vasketider for 24.12. og 31.12 fra kl.08.00 til 18.00.

Dersom vask ikke er igangsatt innen 1 time fra reservasjonstid, kan en annen ta vaskeriet i bruk resten av tiden.
Tørkebåsene skal ikke brukes søn- og helligdager, samt på offentlige høytidsdager. Alt vasketøy må tas ned før kl. 20.00.

I den nederste låsrekke skal du henge låse hvis du ikke har bestilt ny time. På den tiden sperre ikke man for andre.

Nye avfukter

Nye og sterkere avfukter er satt inn i to vaskerier.

Vasketiden er endret til kl: 08-12, 12-17 og 17-22 på disse vaskeriene med nye avfukter.

Nøkler

Nøkler/låser til vaskeritavlene kan hentes fra vaktmester.

Vis hensyn og vennlighet

-Mange beboere benytter seg av vaskeriene.

-Vis hensyn og etterlat stedet akkurat som du ville ha likt å møte det selv.

- La nøkkelen står på oppsatt tidsrom mens du bruker vaskeriet.

- Flytter man nøkkelen midt i bruksperioden gir du signal om at du er ferdig med bruk av vaskerommet/tørkebåsen. Dette skaper mye unødvendig forvirring og misforståelse.

-Det er kun tillat å bruke den tiden man har bestilt. Det vil si at tørking og rydding av vaskeriet inklusiv tørkebåsene skal være ferdig innen den tiden man har til disposisjon.

- Har du gått over i en annens oppsatt tidsperioden ved et uhell, en vennlig forklaring kan gå langt til neste man.

Lufting av tepper og lignende

Matter, tepper, etc. kan bankes og luftes til følgende tider:
Hverdager fra kl. 07.00 - 18.00
Lørdager fra kl. 07.00 - 17.00
Onsdager fra kl 20.00-21.00

Det er ikke tillatt å lufte og riste sengetøy, tepper og matter ut av vinduer/balkong. Ved klestørk på balkong skal tøyet henges slik at det ikke er synlig utenfra.

Lås vinduene og døra etter deg når er ferdig

Beboerne som bor i blokken og bruker vaskeriet må påse at vinduene er lukket og låst etter seg når man er ferdige og at døra er låst etter bruk - dette for å unngå at uvedkommende ikke kommer seg inne blokkene.