FAQ Støy

Støy i helgene, høytidsdager og helger

Det skal være generell ro i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00.

Reparasjonsarbeider som medfører banking, boring o.l. skal ikke startes før kl. 08.00 og skal ikke foregå etter kl. 20.00.

Lørdager og dager før helligdager fra kl. 18.00 til påfølgende arbeidsdag kl. 08.00 er enhver form for støyende reparasjonsarbeid forbudt.

Musikkøvelser er ikke tillatt mellom kl. 19.30 og kl. 08.00 og på helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret og etter samtykke fra naboer over, under og ved siden av.

Dersom det oppstår støy utenfor borettslaget, kan man sjekke med kommunen om de som støyer har tillatelse til det. Hvis ikke, kan man klage. Se mer på Oslo kommunes hjemmeside:

https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/stoy/klage-pa-stoy/#gref

Hverdagsstøy

Vi bor tett sammen og det er mange småbarnsfamilier og godt voksne mennesker som bor her. Vi må ha tak høyde for at vi kan til tider hører barn som gråter og vaskemaskiner i leiligheter som durer osv. Slik er det når man bor i fellesskap.

Om det er noe som er ekstra plagsomt anbefaler styret at man ta en hyggelig prat med sin nabo og få til en felles forståelse og løsning.