FAQ Oppussing

Ekstra kjellerbod

Vaktmester kan være behjelpelig med å finne en ledig bod eller plass til bygging av bod i din blokk. Bygge kostnader dekkes av beboer og det blir belastet en leie på kr 6,00 pr kvm over husleien. I noen tilfeller kan det være at det dessverre ikke finnes mer plass.

Ny andelseier kan overta boden ved kjøp, vi har ikke venteliste på boder. Ta kontakt på e-post vaktmester@lohogda.no.

Sette inn peis

Peis skal settes inn av godkjent montør og det skal i forkant meldes inn til vaktmester. Dette for at de kan vise hvilket piperør som skal benyttes. E-post vaktmester@lohogda.no

Stort avfall

Vi har en felles bortkjøring av stort avfall den første fredagen i hver måned. Hvis denne fredagen faller på en helligdag forskyves det til førstkommende uke.

Det kan settes ut torsdagskveld på plen foran oppgang, fordi de kommer tidlig og henter dette.

Elektrisk avfall hentes to ganger i året, det varsles av vaktmester med eget oppslag.

Større endringer/oppussing av boligen

Planlegger du å åpne vegger/endre rominndeling; ta kontakt med styret først.

Da får du viktig informasjon om hvordan du best ivaretar din ventilasjon.

Det samme gjelder for el-arbeid.

Vi anbefaler at man bruker godkjente fagfolk på alle typer oppgraderinger.

Våtrom reklamasjon etter rehabilitering i BRL april 2021

Feil og mangler ifm badet etter oppussing meldes til Eroll Zekir med styret på kopi.

Eroll Zekir
Anleggsleder

Mob +47 95 55 04 19
Eroll@Sansbygg.no