FAQ Garasje og parkering

Gjesteparkering og parkering for håndverkere og lignende.

Gjesteparkeringskort kan bestilles hos vaktmester. Vi har kun gjesteparkering nederst i Erlends vei. Man kan stå maks 3 døgn med gjesteparkeringsbevis. Gjesteparkeringsbevis kortet skal være synlig i frontruta. Det er for øvrig gratis gateparkering i Sigrid Undsets vei.

Parkeringstillatelse for håndverkere kan også bestilles hos vaktmester og de anviser også hvor de kan parkere. Det er ikke tillatt å parkere foran oppgangen.

Innkjøring på stikkveiene, for eksempel for avlasting, er lov, men man kan da stå der i maks 15 minutter.

Parkeringsplass og garasje

Borettslaget har 323 parkeringsplasser, 117 garasjeplasser og en liten plass til 2 motorsykler. Garasjene har per i dag ikke installert lademulighet for elbil eller hybridbil, men dette jobbes med å få på plass. Imidlertid er det gratis lademulighet i Sigrid Undsets vei, mellom Erlends vei og Kristins vei. Her er det 10 ladestolper.

Send e-post til erik@lohogda.no for spørsmål om parkeringsplass eller leie av garasje. Det er vanskelig å si noe om hvor lang tid det tar å få parkeringsplass, men erfaringsvis er ventelisten på garasjeplass flere år.

Kan jeg sette moped/motorsykkel i sykkel boden?

Det kan man så lenge det er plass til det, er det ikke plass må den settes på gateplan.

Det er en MC-parkering hos oss med maks plass til 2 motorsykler. Den ligger ved Kristins vei 23. Her det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.