FAQ Annet

Ved umiddelbar fare for liv og helse

Ved umiddelbar fare for liv og helse, kontakt

110 - brann

112 - politi

113 - medisinsk

Bruk av balkong

Ta hensyn. Det er mange i dag som har gleden av balkongen sin i sommerværet. Noen blir dessverre plaget av sjenerende røyking og støy fra andre balkonger. Styret oppfordrer de som røyker til å benytte våre fine uteplasser, eller om det er mulig å begrense røykingen noe og på den måten ta hensyn til naboen. Vi minner samtidig om at det er forbudt å kaste sneiper fra balkongen og generell ro i leiligheten som også inkluder balkongen fra kl. 22.00 til kl. 06.00.

Kan jeg grille på balkongen?

Man kan bruke elektrisk eller gassgrill. Gassbeholder skal ikke settes i kjellerbod om vinteren.

Det er forbudt. Husk å ta hensyn når du griller slik at det ikke oppstår for mye røyk, dette blir fort til sjenanse for naboen.

Spørsmål om husleie

Det er OBOS som sender ut giro på husleie via nettbank for borettslaget. Den kan noen ganger være forsinket for nye andelseiere.

Ved spørsmål ring 02333 og be om husleieavdelingen.

Hvor mye fellesgjeld er det på min leilighet?

Forvaltningskonsulent Erik Braaten i OBOS kan gi nøyaktig svar på dette e-post: erik.braathen@obos.no

Hva dekker felleskostnadene?

Det dekker drift og vedlikehold av borettslagets eiendommer, gartner, drift av vaskeriene, utstyr til kabel-TV og internett, drift av varmtvannsbereder, samt tre fast ansatte vaktmestere.

Leie ut boligen

Alle som har bodd i leiligheten i ett år kan fremleie boligen sin i maks tre år.

Utover dette må det søkes på nytt.

Man må ha navn på leietaker når man søker. Søknadskjema fås hos OBOS forvaltning.

Skjemaet fylles ut og sendes til OBOS for registrering, de sender til styret for godkjenning.

Styret godkjenner fortløpende om det ikke skulle være noe i veien for fremleie.

Nøkler

Nøkler til oppgang, sikringsskap og lås til vaskeritavla kan bestilles hos vaktmester på e-post vaktmester@lohogda.no. Nøkler til oppgang passer til kjeller, vaskeri og tilhørende sykkelbod.

Nøkler til leiligheten og postkasse må man selv få slipt opp. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget ikke har nøkler til leiligheten om man mister dem.
Da må man kontakte låsesmed, det er en dyr affære. Så det lurt med ett sett nøkler hos venn/familie.

Skadedyr

Borettslaget har en egen avtale med Anticimex som dekker eventuelle kostnader ved dette. Alle saker om skadedyr, mus og rotter skal meldes til vaktmester som tar dette videre. E-post vaktmester@lohogda.no

Snømåking

Vaktmesterne holder gangveier fri for snø om vinteren i ukedagene. I helg og helligdager har vi en avtale med Vaktmesterkompaniet.

De som leier parkeringsplass, må selv holde plassen fri for snø.

Vaktmesterne måker plassene de kommer til på så langt det lar seg gjøre.

Dette gjelder også plassen foran oppgangene, men her må også beboere ta i ett tak.

Innlogging på borettslag nettsiden

Innlogging til Lohøgda nettsiden er ikke for beboerne. Dette er reservert de som jobber med innholdet i siden og styret.

Vannmåling fra Techem

Målerne leses av 30.06 hvert år.

I 2021 må vi være forberedt på at avregning kan komme sent på grunn av at det er en større oppgave. Dette fordi det er kommet på nye abonnenter gjennom hele året som gjør utregningen tyngre.

Ved eierskifte må dette skjema fylles ut og sendes Techem: https://www.techem.no/beboer/eierskifteskjema.html

Fra og med 2022 skal styret forsøke å få dette på fakturaen for fellesutgiftene i september eller oktober.

Vaktmester

Vaktmester-kontor
Erlends vei 62
Kontortid 12.00-13.00
Tel: 22272124
vaktmester@lohogda.no

Vaktmester-leder
Lars Gulbrandsen
Hverdager 07.00-15.00
Tel: 90177022

Facebook

Styret er kjent med at det er en Facebook gruppe som private personer i borettslaget administrerer.

Denne facebook siden er ikke en offisielt kanal styret bruker for å dele eller formidler informasjon.

Ikke slipp ukjente inne i oppgangen

For alle beboerne sine trygghet skal ikke folk som du ikke selv kjenner slippes inne oppgangene.

Styret melder i fra om vi sender fagpersoner til leilighetene - dette vil vi avtale på forhånd med de det gjelder eller sender ut en melding til alle beboerne om.

Kjenner du ikke person/ene ikke slipp dem inn.

Hva blir fellesgjeld for min leilighet når baderoms-rehabiliteringen er fullført våren 2021 ?

Fellesgjeld før baderomsrehabiliteringen (pr. 31.12.2018) var ca. kr 85 000 for 1-roms, ca. kr 115 000 for 2-roms og ca. 125 000 for 3-roms leiligheter.
Låneopptak kr 170 millioner fordelt på 777 leiligheter gir gjennomsnittlig, total økning av fellesgjeld med ca. kr 220 000 når prosjektet er fullført våren 2021.
Fellesgjeld fordeles etter husleiebrøken og anslagsvis/estimert økning blir da:
• 1-roms ca kr 165 000
• 2-roms ca kr 215 000
• 3-roms ca kr 245 000
(Dette gjelder opprinnelig antall rom, slik at 1-roms bygget om til 2-roms regnes som 1-roms leiligheter i denne oversikten).