Borettslagets prosjekt med å bedre dreneringen rundt blokkene går sin gang. Nå er turen kommet til Kristins vei 1-21. 

Det er firmaet Steinbakken Entreprenør AS som utfører dreneringsarbeidene. Borettslaget har en plan for dette arbeidet som innebærer at det gjennomføres som en del av ordinær drift, uten låneopptak. Dermed er prosjektet fordelt utover flere år, og vi tar så mange husrader i året som vi har råd til på budsjettet. 

For Kristins vei 1-21 er arbeidene allerede i gang. 6 av oppgangene vil bli tatt før jul. Siste arbeidsdag før jul er 17. desember. Deretter blir det en pause, og entreprenøren har fått klar beskjed om at det skal se relativt fint ut rundt blokka til jul. Arbeidet gjennopptas på nyåret med resten av blokka. 

Målet for prosjektet er å sikre god drenering og unngå fremtidige dyre fuktskader på byggene. 

For spørsmål om prosjektet kan entreprenøren kontaktes på telefon 22 80 22 00. 

 


Denne artikkelen handler om: