Årets generalforsamling i Lohøgda er mandag 31.mai. Det blir som i fjor: Digitalt, med mulighet for papirstemme for de som ikke har tilgang til internett. Generalforsamlingen går over 3 dager, for å gi alle anledning til å stemme. Den digitalt årsmøte åpnes på Vibbo mandg 31. mai 2021 kl 12:00 og lukker torsdag 3. juni 2021 kl 12:00.