Styret har fastsatt at ordinær generalforsamling for Lohøgda borettslag avholdes mandag 30. mai 2022 på ettermiddagen. 

Etter borettslagets vedtekter §9-2 skal ordinær generalforsamling avholdes før utløpet av juni hvert år. Innkalling med sakspapirer kommer i alles postkasser to til tre uker i forkant. For at styret skal kunne behandle forslag til saker som kommer inn og avgi sin innstilling til disse, må alle forslag være innsendt til styret senest 31. mars 2022. Saker sendes til styret@lohogda.no eller kan leveres i styrets postkasse utenfor styrekontoret på sideveggen ved Kristins vei 39. 

Styret har booket Haugerud kirke for generalforsamlingen, og håper det vil være mulig med fysisk oppmøte. Dersom  det viser seg når datoen nærmer seg at det ikke vil la seg gjøre, vil vi kunngjøre at det blir digital generalforsamling. 

Save the date – 30. mai 2022!


Denne artikkelen handler om: