Vedtekter for Lohøgda borettslag, organisasjonsnummer 850 429 162. Vedtatt på ordinær generalfo...