Vedlagt ligger protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen. Kort oppsummert: I saken om ...