Siste nytt

Kontakt oss


Her finner du oppdatert kontaktinformasjon til borettslaget.  For spørsmål om økonomi, vedlikeho...

Fremdriftsplan for vindusprosjektet ut 2022


VinduEntreprenøren AS har sendt oss nye og detaljerte fremdriftsplaner for de adressene som vil få...

Dreneringsarbeider rundt Erlends vei 62-72


Borettslaget fortsetter arbeidet med å drenere rundt blokkene. Nå er turen kommet til Erlends vei ...

Takk til en ildsjel


På generalforsamlingen i juni 2022 trådte Eili Dahl Changezi ut av valgkomiteen og velferdskomitee...

Oppdatert plan for fasadevask


Per 27. september er dette planen for vasking av fasadene på de siste blokkene: Erlends vei 62-72: ...

Juhu! En container!


..slik tenker man kanskje om man har noe som må kastes. Men om det ikke er gitt beskjed om at conta...

Nå byttes gatelysene


Når nettene blir lange og kulda setter inn, trengs lys. Godt lys. Nå byttes alle lyktestolpene, sa...

Oppdatert informasjon og fremdriftsplan for vindusprosjektet


Flere har etterspurt oppdatert informasjon om når det er deres tur i vindusprosjektet. Her er siste...

Svar fra statsforvalteren på støyklage


På vegne av flere beboere som tok kontakt, klaget styret til kommunen på støy fra Stokstad AS i S...

Har du fått deg peis? Eller fjernet en?


Brann- og redningsetaten minner oss om at alle endringer som gjøres med ildsteder i leilighetene, m...