Siste nytt

Kontakt oss


Her finner du oppdatert kontaktinformasjon til borettslaget.  For spørsmål om økonomi, vedlikeho...

Tips for å unngå veggedyr


Borettslaget har en avtale med Anticimex om bekjempelse av skadedyr. En av de plagene som blir stadi...

Dreneringsarbeider rundt Erlends vei 62-72


Borettslaget fortsetter arbeidet med å drenere rundt blokkene. Nå er turen kommet til Erlends vei ...

Takk til en ildsjel


På generalforsamlingen i juni 2022 trådte Eili Dahl Changezi ut av valgkomiteen og velferdskomitee...

Har du fått deg peis? Eller fjernet en?


Brann- og redningsetaten minner oss om at alle endringer som gjøres med ildsteder i leilighetene, m...

Spørsmål om prosjekter


Daglig leder og styret får for tiden mange henvendelser om pågående prosjekter. Både for beboern...

Ny daglig leder på plass


Rune Østerhaug er borettslagets nye daglige leder. 1. januar ansatte borettslaget for første gang ...

Nytt nummer av LohøgdaNytt er ute


Juli-nummeret av LohøgdaNytt er nå i alles postkasser.  Er du av den digitale typen, kan du lese ...

Fuglereder og hekkesesong


I siste nummer av LohøgdaNytt stod det en notis om fjerning av fuglereder i forbindelse med arbeide...

Klager på støy


Styret i borettslaget har de siste månedene mottatt flere klager på støy fra som stammer fra firm...