Arkiv for Styret

2022-2023

 • Andreas Francisco Myrstad (Styreleder)
 • Elise Røe (Nestleder)
 • Jan Gustav Vestergren (Styremedlem)
 • Jens A. Bjelland (Styremedlem)
 • Sigrid E. Lien (Styremedlem)

2021-2022

 • Terje Holmen – styreleder
 • Elise Røe – nesteleder
 • Jan Westergren – styremedlem
 • Andreas Myrstad – styremedlem
 • Wendy Sandnes – styremedlem (til november 2021)
 • Jens A. Bjelland – styremedlem (fra november 2021)

2020

 • Terje Holmen – styreleder
 • Laila El-Aqil – nestleder
 • Jan Westergren – styremedlem
 • Andreas Myrstad – styremedlem
 • Elise Røe – styremedlem