Vaktmester kontor

Kontortid og telefontid for vaktmester.

Vaktmesterkontoret er åpent Mandag til Fredag mellom kl. 12.00 og 13.00. Telefontiden er i samme tidsrommet og telefonnr. er:

22 27 21 24 . Du kan også sende en e-post: lohogdav(at)online.no

Vaktmesterkontoret ligger Erlendsvei i 62 og inngangen er på gavelveggen(kortveggen).

Vaktmesterleder: Lars Gulbrandsen

tlf : 901 77 022(kl. 07.00 til 15.00)

Vaktmester: Terje Christensen og Jarle Sjømoen