Endret: 12 jan 2014     Opprettet: 6 nov 2012

Utskifting av brannslukningsapparat og røykvarslere

Utdeling vil foregå på vaktmesterkontoret. Det vil bli utdelt

1 stk. brannslukningsapparat og 1 stk. røykvarsler pr. leilighet.

Dagtid fra kl. 12.00-13.00, på vaktmesterkontor

Gammelt brannslukningsapparat må leveres ved henting av nytt apparat.

Det er fint hvis du husker ditt leilighetsnummer, når du kommer.