Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 03.04.17 og protokoll fra ordinær generalforsamling 31.05.17

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling og protokoll fra ordinær generalforsamling


Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling les her

Protokoll fra ordinær generalforsamling les her