Postkasse og ringetablå skilt

Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Bestilling av skilt gjøres hos vaktmester.

Skjema kan lastes ned her

Ved endring av skilt kan det gjøres hos vaktmester

Kontoret er i Erlendsvei 62 på gavelvegg.

Det er viktig at dere ikke monterer ringetablåskiltet selv. Det vil oppstå skader der skiltet skal være. Her trengs det spesialverktøy for å få montert dette noe som vaktmesterne har.