Pipe og ildsted

Det er anledning til å legge inn peis / ovn i leiligheten.

Dersom man ønsker å legge inn peis/ovn må en ta kontakt med vaktmester. En må også sørge for å avklare med naboene om hvilket pipeløp disse har koblet seg til for å sikre at det blir koblet til annethvert løp.

Pipestokken har 2 parallelle løp. Meningen med dette er at annenhver beboer skal koble seg på hvert sitt løp. Dette for å sikre avtrekket. Dersom naboer rett ovenfor hverandre har koblet seg til samme løp og fyrer samtidig blir det problemer med avtrekket.

En hver installering og skiftning av peis/ovn må skje i henhold til gjeldende lov og forskrifter.